Historia Wsi


Stary Las to mała miejscowość położona na południu województwa opolskiego w powiecie nyskim na obszarze gminy Głuchołazy. Miejscowość powstała u źródeł rzeki Kamienica w obrębie dawnej przesieki sudeckiej.

Pierwszy raz została wymieniona w dokumencie biskupa Tomasza I w roku 1249 pod nazwą Waldow. Dokument informuje nas o transakcji jakiej dokonał biskup Tomasz I z rycerzem o imieniu Smilo, w której duchowny przekazuje Stary Las i dwie inne wioski temu, że rycerzowi. Kolejną wzmianką o naszej miejscowości jest zapis z roku 1284. Zapis ten informuje nas o konflikcie jaki wybuchł między biskupem Tomaszem II, a księciem Henrykiem IV. Biskup pragnął odzyskać Stary Las oraz 64 inne miejscowości od księcia. Henryk IV nie był jednak skory do  oddania ich, nakazał wybudowanie na skraju miejscowości (kierunek Hajduki Nyski) zamku obronnego, z którego napadał na pobliskie ziemie biskupie.  Poskromcą tej „kłótni” został dopiero cesarz, który zmusił  księcia do poddania się i zburzenia zamku w 1288 roku. Kolejną informację o Starym Lesie znajdujemy w dokumencie kościelnym z roku 1300 będącym spisem  gospodarstw i innych instytucji  w wiosce. Wieś zostaje w nim wymieniona pod nazwą Antiquum Waldow, składa się z 49 gospodarstw, kościoła, gospody i młyna. W roku 1757, a dokładnie 19 sierpnia, miejscowość odwiedził Fryderyk Wielki z synami na jednym z swoich słynnych objazdów. Podczas pobytu dopytuje się o stan wioski, wielkość, liczbę urodzeń i zgonów. W roku 1782 miejscowość posiadała kościół z zabudową plebanijną, szkołę, 21 dużych gospodarstw i 49 mniejszych, młyn wodny i 3 kowali. Liczba mieszkańców wynosiła 693. Kolejne lata przyniosły rozwój miejscowości, liczba mieszkańców kształtowała się od 1440 osób w 1855 roku do 1145 w 1939. Rok 1945 przyniósł zmiany. Miejscowość stała się polska. Ludność niemiecka została przesiedlona do Niemiec,  a ich miejsce zajęła ludność polska ,przybyła z rejonów wschodnich i centralnych Rzeczypospolitej. 


Lata 1945 - 2010  to okres zmian. Początkowo panowała atmosfera niepokoju wśród nowo przybyłych mieszkańców. Strach przed kolejnym przesiedleniem był duży, a opinia o powrocie Ziem Odzyskanych do Niemiec powszechna. Wraz z upływem czasu strach stawał się coraz mniejszy, ludzie coraz bardziej zżyci z ziemią i z sobą. Zjawisko to zachodziło jednak bardzo powoli. Powszechne było poczucie utracenia prawdziwej ojczyzny lat dziecinnych na wschód od Starego Lasu, szczególnie wśród najstarszych mieszkańców. Lata kolejne przyniosły zmiany ukierunkowane zmianami podyktowanymi ustrojem PRL: kółko rolnicze, powstanie szkoły tysiąclatki. Nastanie nowych czasów po 1989 roku, demokratyzacja państwa spowodował wzrost bezrobocia co spowodowało wielką fale problemów ekonomicznych. Dopiero stopniowe przyzwyczajenie się do nowego systemu, możliwość pracy zagranicą spowodowała przemianę widoczną na oczy, spacerując ulicą wioski. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz