poniedziałek, 3 marca 2014

Porządki wiosenne

W ostatnim czasie korzystając z wiosennej pogody w Starym Lesie rozpoczęto porządkowanie wsi po zimie. Prace odbywały i odbywają się  indywidualnie na prywatnych posesjach, jak i grupowo w miejscach publicznych. W ostatnich dniach sprzątano przystanek, porządkowano boisko wielofunkcyjne, naprawiano drogę prowadzącą do kościoła. Sprzątano gród kasztelański, czy rozpoczęto remont jednej z przydrożnych kaplic. Prace prowadzone są po cześć bezinteresownie, a po części pracują mieszkańcy Starego Lasu skierowaniu tu przez urząd. Wszystkim zaangażowanym  serdecznie dziękujemy za  pomoc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz