wtorek, 22 stycznia 2013

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Stary Las za rok 2012


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Stary Las za rok 2012Stowarzyszenie Stary Las zostało zarejestrowane w KRS 06.03.2012 r. Rejestracja była finalizacją wcześniejszych działań (stworzenie statutu, zebranie założycielskie, itp.) podjętych w celu założenia stowarzyszenia. Po dokonaniu wpisu w KRS, podjęto działania związane z nadaniem numeru REGON oraz NIP. Ostatnim działaniem było założenie rachunku w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach.
Stowarzyszenie Stary Las w 2012 roku zajmowało się następującymi kwestiami:
 1. Rewitalizacja dawnego grodziska:
 • przekazanie terenu na którym znajduje się grodzisko z własności ANR na własność Gminy Głuchołazy,
 • załatwienie dotacji na wycinkę i porządkowanie obszaru grodziska z ANR wysokości 10 tys złotych, (dotacja przekazana na gminę, gmina przekazuje na rewitalizowany obiekt),
 • wycinka drzew i krzewów na obszarze grodziska dokonana przez firmę: „Spółka Wodna”.
  1. Nadzór nad przekazaniem budynku gospodarczego przy plebani na mienie gminy oraz prowadzenie dalszych kroków w celu przekształcenia budynku w budynek użyteczności publicznej dla wioski.
  2. Zapytanie do Gminy Głuchołazy o interwencje związana z fatalnym stanem dachu na tzw. świetlicy i remizie strażackiej.
  3. W ramach „Odnowy Wsi” zakończenie budowy centrum sportowo-wypoczynkowego w Starym Lesie.
  4. Uczestnictwo w dniach powiatu w Nysie i prezentacja sołectwa wraz przedstawicielstwem KGW Stary Las.
  5. Prowadzenie strony internetowej sołectwa oraz pomoc w prowadzeniu strony parafialnej.
  6. Pomoc przy ubieganiu się przez parafie o darowizny dla dzieci i młodzieży.
  7. Prowadzenie prac porządkowych na obszarze sołectwa.
  8. Współpraca z parafią pw. św. Marcina Biskupa w Starym Lesie, Kołem Gospodyń Wiejskich w Starym Lesie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Lesie oraz Publiczną Szkołą Stowarzyszeniową w Starym Lesie.

Stowarzyszenie Stary Las nie miało przychodów w roku 2012. Wydatki wynosiły 54 zł i były związane z prowadzeniem rachunku bankowego.

Dziękuję wszystkim osobom za udzieloną pomoc.


Prezes Stowarzyszenia Stary Las
Mateusz Wróbel

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz