czwartek, 1 listopada 2012

Muzeum Wsi Opolskiej - zabudowania z miejscowości Stary Las I

Muzeum Wsi Opolskiej - zabudowania z miejscowości Stary Las


ObrazCzęść I


Budynek mieszkalno-gospodarczy ze Starego Lasu został wybudowany w roku 1798, jak głosi napis na odrzwiach w sieni i była w późniejszym czasie przebudowywana. Zakupiono go do Muzeum w 1965 roku i zrekonstruowano z przywróceniem pierwotnej postaci latach 2005 -2006. Chałupa szerokofrontowa, trójczłonowa na planie wydłużonego prostokąta składa się z części mieszkalnej, inwentarskiej i stodoły. Od strony południowej znajduje się izba i komora, do których wchodzi się z przelotowej sieni z murowanym kominem; sień ta prowadzi także do obory w środkowej części budynku od strony wschodniej i posiada wyjście na strych.  Z dworu do sieni prowadzą półkoliście sklepione drewniane odrzewia. Druga, nieprzelotowa sień (także wyposażona w komin) prowadzi do izby wycużnej i sąsiadującego z oborą chlewika. Północna cześć domu zajmuje stodoła o jednym sąsieku, do którego prowadzi dwoje drzwi (jedne w ścianie wschodniej, drugie w zachodniej) i jednym przelotowym klepisku zamkniętym z każdej strony dwuskrzydłową bramą. Konstrukcja ścian chałupy łączy w sobie wszystkie techniki budownictwa drewnianego, jakie można zaobserwować  na terenie skansenu w różnych budowlach: izbe mieszkalna wybudowano w konstrukcji zrębowej, dodatkowo od strony szczytu wzmocnionej tzw. przysłupem, niektóre ściany izby wycużnej w dolnej części ściany obory i chlewika wykonane są techniką sumikowo-łątkową, natomiast zewnętrzne ściany komory, górną część ściany zewnętrznej pomieszczeń inwentarskich oraz ściana szczytowa stodoły posiadają konstrukcję ryglową wypełnioną szachulcem, a ściany sąsieka oraz obydwa szczyty konstrukcją ryglową oszalowana deskami. Również podłogi reprezentują trzy najczęściej spotykane typy: w izbach i komorze białe (z desek), w sieniach i pomieszczeniach inwentarskich z cegły kładzionej na płask, w stodole gliniane klepisko. Dach konstrukcji jetkowo-płatwiowej, kryty strzechą na gładko, szczyty wyposażone w niewielkie okapy. 


ObrazObrazObraz

Tekst i fotografie z Muzeum Wsi Opolskiej - http://www.muzeumwsiopolskiej.pl  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz