czwartek, 8 listopada 2012

Muzeum Wsi Opolskiej - zabudowania z miejscowości Stary Las II


Muzeum Wsi Opolskiej - zabudowania z miejscowości Stary Las
Obraz


Część IIChałupa ze Starego Lasu pochodzi z końca XVIII wieku. Składa się z części mieszkalnej zbudowanej w konstrukcji zrębowej ze ścianą przysłupową w szczycie oraz części gospodarczej o konstrukcji ryglowej. Budynek szerokofrontowy dwutraktowy z przelotową sienią. Dach dwuspadowy kryty słomą. Wewnątrz po prawej stronie sieni izba i komora, po lewej  dwa pomieszczenia gospodarcze. Do tych pomieszczeń przystaje dobudowana później stodoła. 

Wieś Stary Las, podobnie jak cały region nyski przez wieki związany był z Dolnym Śląskiem. W związku z tym zarówno sam budynek, jak i jego urządzenie świadczy o licznych związkach regionu nyskiego z Dolnym Śląskiem. Cechą wyróżniającą wnętrze domu dolnośląskiego z końca XIX w. były przede wszystkim malowane meble, wykonane w ośrodkach meblarskich w Czechach na Śląsku i Łużycach, które wzorowane były na renesansowych i barokowych meblach miejskich i dworskich. Wpływy te widoczne są zarówno w kształtach – fasonie meble, jak i dekoracji stolarskiej: olistwowaniu, filunkach, pilastrach oraz malaturze naśladującej fornir lub intarsję. Często zdobiono je motywami kwiatowymi, postaciami ludzi i zwierząt umieszczonymi w dekoracyjnych polach. 

Ponad to cechą domu dolnośląskiego było zdobienie ścian izby obrazami malowanymi na szkle. Dolnośląskie malarstwo na szkle było wynikiem rozwoju przemysłu szklarskiego oraz ruchu pielgrzymkowego, zwłaszcza w rejonie Podsudecia: w Bardzie Śląskim, Wambierzycach, Krzeszowie, czy Kowarach. 


Obraz
Obraz


Tekst i fotografie z Muzeum Wsi Opolskiej - http://www.muzeumwsiopolskiej.pl  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz